Welkom bij Wetboeken.online

Wetboeken online bevat alle Nederlandse Burgerlijk Wetboeken en gebruikt daarvoor data van het OpenOverheid initiatief. Later zullen we ook andere wetten beschikbaar maken via onze website.

Door onze QuickParse technologie kunnen we snel en efficient wetboeken updaten, direct van de bron, de Nederlandse overheid. Naast het ráádplegen van de Nederlandse wetten is het ook mogelijk hierover te discussieren en tonen we ook alle meta data die de Nederlandse overheid per wet publiceert.

Om te beginnen klik op het menu aan de rechterkant van het scherm op de desktop of bovenaan voor mobiele gebruikers. Hiermee is het mogelijk door de hierarchie van het Nederlands Burgelijk Wetboek te navigeren.